responsive image

Zwembad Zwemlust

het mooiste natuurbad van Nederland

Huisregels

Zwemvereniging Zwemlust dankt het bestaan aan de inspanning van vele vrijwilligers. Wij vragen van iedereen een respectvolle omgang met alle vrijwilligers, met andere bezoekers en met alles wat op en om het terrein zich bevindt.

Algemeen

  • Zwemmen en recreëren, geschiedt op eigen risico.
  • Met het oog op eigen veiligheid en die van andere aanwezigen is iedere bezoeker verplicht aanwijzingen van de vrijwilligers van Zwemlust direct op te volgen.
  • Kinderen, zonder diploma, moeten altijd begeleid worden door een volwassen persoon.
  • Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, toezicht op jonge kinderen en het toezien op eigendommen.
  • Het bestuur en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers.
  • Het betreden van het zwembad is enkel toegestaan tijdens openingstijden.
  • Iedere bezoeker is verplicht een toegangsbewijs te kopen, danwel aan te tonen over een geldig jaarabonnement te beschikken.
  • Welk abonnement voor wie van toepassing is, staat op de website: www. Zwemlust.nl.
  • Bij het kopen van een toegangsbewijs gaat bezoeker akkoord met deze huisregels.
  • Alle aanwezigen dragen minimaal zwemkleding (of zwemluier bij kleine kinderen). Naakt recreëren is niet toegestaan.
  • Bezoekers verlaten uiterlijk het zwembad bij sluitingstijd of op aanwijzing van de vrijwilligers.

Toegang ondiep en diep bad en steigers

  • Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen aanwezig zijn in het ondiepe bad en op het strand, onder begeleiding van een volwassen persoon. In het ondiepe bad draagt het kind altijd zwemvleugeltjes.
  • Kinderen zonder zwemdiploma lopen of zitten niet op de steigers tussen het diepe en ondiepe bad, ook niet onder begeleiding van een volwassene.
  • Iedereen met een zwemdiploma mag in het diepere bad en gebruik maken van de duikplanken. Gebruik van de tokkelbaan is enkel bestemd voor kinderen (met zwemdiploma).
  • Duiken kan enkel vanaf de duikplanken, niet vanaf de steigers.
  • Het is niet toegestaan onder de betonnen plaat van de hoge duikplank te zwemmen.
  • Zwemmen achter de palenrij (zijde Zandpad) is niet toestaan.

Ligweide en terras

  • Tuinstoelen van Zwemlust zijn vrij te gebruiken. Na gebruik zet de gebruiker de stoel terug op de verzamelplaats.
  • Parasols, die bij de tafels van het terras staan, worden niet meegenomen naar de ligweide.
  • Draagbare luidsprekers (bijvoorbeeld bluetooth speakers) zijn niet toegestaan.
  • Bij het verlaten van de ligweide laat de bezoeker de plaats schoon achter. Afval, drankverpakkingen, papier en plastic worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
  • Op het betegelde terras is het niet toegestaan om eigen eet- en drinkwaar te nuttigen.

Roken, alcohol en drugs

  • Roken is enkel toegestaan op de ligweide en de aangegeven rookplek buiten de entree (dus niet op het terras, de zandspeelplaats en bij de picknickbanken). Roker mag geen overlast aan andere bezoekers veroorzaken. Roker zorgt ervoor dat er geen peuken op de ligweide achterblijven.
  • Het gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Verkoop van alcohol vindt alleen plaats aan personen ouder dan 18 jaar.
  • Het in bezit hebben of gebruiken van alle soorten drugs is verboden.

Gedragsregels

Gedragsregels zijn bedoeld om iedereen een veilige en plezierige tijd te bezorgen, daarom is het niet toegestaan om:

  • verbale en/of lichamelijke misdragingen en bedreigingen tegenover derden te uiten;
  • overlast voor anderen te veroorzaken;
  • (huis-) dieren mee te nemen;
  • foto’s en/of ander beeldmateriaal van anderen te maken zonder toestemming;
  • dronken aanwezig te zijn;
  • ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag te vertonen;
  • na waarschuwing de huisregels te blijven overtreden.

Overige bepalingen

  • Voor een groepsactiviteit (b.v. vieren verjaardag of klassenuitje) neemt de organisator van tevoren contact op met Zwemlust via info@zwemlust.nl.
  • Bij het toebrengen van schade aan eigendommen van Zwemlust wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld.
  • Bij het overtreden van deze huisregels kan een vrijwilliger, de overtreder verzoeken Zwemlust te verlaten. Hiervan zal rapport worden gemaakt.
  • Bij constateren van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.
  • Vragen, suggesties, klachten of wensen kunnen altijd gedeeld worden met het bestuur van Zwemlust via info@zwemlust.nl .

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Zwemlust.

 

Maart 2024